Get Adobe Flash player

Aktualności

Aktualności / News:


Informacja o rozstrzygięciu konkursu na głównego księgowegoSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wzór umowy
Formularz ofertowy
W dniu 18 marca 2016r. w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu odbyło się szkolenie pt. „Wolność od handlu ludźmi prawem człowieka”.
Szkolenie prowadziła Pani dr Laura Koba – wykładowca Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Członek Zarządu Fundacji La Strada oraz społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka.
W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Rodzinie z Lubicza i Wielkiej Nieszawki, MOPRu, Policji, Straży Miejskiej.
Powyższy wykład jest wynikiem współpracy Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi Fundacji La Strada Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu.

Organizatorzy szkolenia:
Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu i Stowarzyszenie na Rzecz Dobrych Praktyk Obywatelskich „PATRON” w Toruniu
W dniu 6.10.2015 r.odwiedziła nas Pani prof. Małgorzata Fuszara - Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania. Jest to ogromne wyróżnienie dla naszej instytucji a jednocześnie możliwość bezpośredniego dialogu w sprawach ,którymi na codzień zajmuje się Dział Profilaktyki i Wsparcia MOEiPU.Dyrektor Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu
ogłasza nabór ofert na stanowisko - Terapeuty uzależnień

Do naboru mogą przystąpić osoby posiadające:
1. wykształcenie kierunkowe,
2. posiada certyfikat terapeuty uzależnień,
3. udokumentowane doświadczenie zawodowe,
4. umiejętność pracy z osobami uzależnionymi, bądź współuzależnionymi.


Witamy na stronie 

Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu* * *

Podstawowe informacje o Ośrodku 

Adres rejestrowy:
Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu
ul. Kasztanowa 16, 87-100 Toruń

NIP: 879-264-42-71, Regon: 340852984
Numer rachunku bankowego: 95 1160 2202 0000 0001 7629 2520

Kontakt telefoniczny i e-mailowy z Ośrodkiem


* * * 

Szczegółowe informacje o Ośrodku 

Historia Ośrodka

Kadra Zarządzająca

Struktura wewnętrzna

Podstawy prawne

Archiwum


* * * 

Jak załatwić sprawę w Miejskim Ośrodku 

Edukacji i Profilaktyki Uzależnień ?


Informacje dla osób,
które zostały doprowadzone i zatrzymane 
do wytrzeźwienia 

w izbie wytrzeźwień, 

na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982r.
o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Więcej: Jak załatwić sprawę w MOEiPU ? 


* * *