Get Adobe Flash player

Aktualności

Aktualności / News:


28 października 2014


„KOBIETA DAŁA CI ŻYCIE  - USZANUJ TO"

to tegoroczne hasło kampanii Biała Wstążka w Toruniu, którą koordynuje MOEiPU

 

31 października 2014


OFERTA DLA DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATY Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów z zapobiegania uzależnieniom


29 października 2014 


Odbyła się debata

„STOP UZALEŻNIENIOM: MOGĘ BYĆ SZCZĘŚLIWY” 


Więcej:

Aktualności


Szkolenia

Zapraszamy na szkolenia organizowane przez MOEiPU / We invite You for trainings


OFERTA DLA DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATY Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów z zapobiegania uzależnieniom


Więcej: 

Szkolenia


Archiwum

Archiwum / Archives


Poprzednia strona MOEiPU

 

Więcej:

Archiwum


Na podstawie obowiązującego statutu Miejskim Ośrodkiem Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu kieruje jednoosobowo Dyrektor, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Torunia.


* * *

Dyrektor – mgr Maria Danuta Gadziomska 


Notka biograficzna

Dane osobowe:
Imię i Nazwisko: MARIA DANUTA GADZIOMSKA
E-mail: d-gadziomska@moeipu.pl

Jest absolwentką:

- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, podyplomowe studia w zakresie Organizacji i Zarządzania, 

- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, 5- letnie studia magisterskie

Dodatkowe kwalifikacje:
- Instytut Psychologii Zdrowia PTP – Certyfikat Specjalisty w Zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (Nr 149),
- Mediator 
- Fundacja Autonomia i Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA – kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych i genderowych dla -młodzieży i dorosłych,
- Helsińska Fundacja Praw Człowieka – Szkoła Praw Człowieka, wykładowca praw człowieka i podstawowych wolności,
- Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym „UWOLNIENIE” w Łodzi, Studium Psychologiczno – Menadżerskie.

Została powołana  na  stanowisko  Dyrektora  Izby  Wytrzeźwień w Toruniu w  związku z wygraniem konkursu, na podstawie Uchwały Nr 8/98 Zarządu Miasta Torunia z dnia 19 stycznia 1998 r. Zastąpiła na tym stanowisku Pana mgr inż. Jerzego Wasitę.

W trakcie 14 lat zarządzania placówką przez Panią Dyrektor:

- rozszerzono działalność podległej jednostki o profilaktykę,

- przeprowadzono kompleksowy remont budynku,

- zagospodarowano teren zielony wokół MOEiPU,

- wdrożono system monitujący,

- przeprowadzono informatyzację.


* * *

Główny Księgowy - mgr Anna Mroczkowska* * *


Powered by WEB|designer

Copyright © Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień 2013. All Rights Reserved.