mapa strony   |
SmodCMS

Ogłoszenie - współpraca

07.01.2013

Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu, w ramach realizacji projektu „Odkryj swoje możliwości – sięgnij po sukces” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, nawiąże współpracę z:

1. Psychologiem

Wymagania: ukończone studia kierunkowe


Zadanie: przeprowadzenie zajęć grupowych dla beneficjentów projektu z zakresu:

 • asertywności (Co to jest asertywność, postawy uległa i agresywna, Prawa asertywności, Wyrażenie sprzeciwu bez poczucia winy, Konstruktywna krytyka, Granice asertywności, Przyjmowanie ocen),
 • umiejętności wyrażania emocji (Czym są emocje, Uczucia przyjemne i przykre, Rozpoznawanie emocji),
 • umiejętności radzenia sobie ze stresem (Co to jest stres, Moja podatność na stres),
 • autoprezentacji (Radzenie sobie z lękiem przed wystąpieniami, Pozawerbalne aspekty prezentowania siebie, Umiejętność prezentowania swoich mocnych stron, Pierwszy kontakt)

2. Pedagogiem


Wymagania: ukończone studia kierunkowe


Zadanie: przeprowadzenie zajęć grupowych dla beneficjentów projektu z zakresu:

 • komunikacji interpersonalnej (Aktywne słuchanie (m.in. parafraza, pytania otwarte-zamknięte, przekaz werbalny i niewerbalny), Komunikaty typu „ja”, Negocjowanie),
 • umiejętności radzenia sobie ze stresem (Sposoby na stres, Trening pozytywnego myślenia),
 • poczucia własnej wartości (Budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby)

3. Socjoterapeutą


Wymagania: uprawnienia z zakresu socjoterapii


Zadanie: przeprowadzenie zajęć grupowych dla beneficjentów projektu z zakresu:

 • integracji grupy,
 • komunikacji interpersonalnej (Budowanie i utrzymywanie kontaktu (dopasowanie, zestrojenie emocjonalne), Język ciała),
 • umiejętności wyrażania emocji (Werbalizacja uczuć, Uwolnienie złości z ciała)


4. Terapeutą uzależnień


Wymagania: certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień


Zadanie: przeprowadzenie zajęć grupowych dla beneficjentów projektu z zakresu:

 • umiejętności radzenia sobie ze stresem (Używki na stres – jak przeciwdziałać),
 • poczucia własnej wartości (Mój obraz siebie wobec środków uzależniających)

5. Doradcą zawodowym


Wymagania: wykształcenie wyższe, ukończone studia podyplomowe lub kursy uzupełniające z zakresu zawodowego


Zadanie: przeprowadzenie zajęć grupowych dla beneficjentów projektu z zakresu:

 • budowania motywacji do wejścia na rynek pracy,
 • pisania dokumentów aplikacyjnych,
 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • aktywnych form poszukiwania pracy

6. Prawnikiem


Wymagania: ukończone studia kierunkowe


Zadanie: przeprowadzenie zajęć grupowych dla beneficjentów projektu z zakresu:

 • form umów cywilnoprawnych,
 • zakładania działalności gospodarczej,
 • znajomości przepisów prawa pracy,
 • elementów kodeksu repliki omega cywilnego

7. Asystentem rodziny


Wymagania: wykształcenie psychologiczne, pedagogiczne lub pracy socjalnej


Zadanie:

 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej,
 • rozwiązywanie problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi,
 • wspieranie aktywności społecznej rodziny, motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną na podstawie art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. nr 149, poz. 887 z późn.zm.)

Udokumentowane doświadczenie będzie atutem. Nabór ofert do dnia 23.01.2013r.

Wersja do druku
« inne aktualności