Ogłoszenie - współpraca

07.01.2013

Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu, w ramach realizacji projektu „Odkryj swoje możliwości – sięgnij po sukces” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, nawiąże współpracę z:

1. Psychologiem

Wymagania: ukończone studia kierunkowe


Zadanie: przeprowadzenie zajęć grupowych dla beneficjentów projektu z zakresu:

2. Pedagogiem


Wymagania: ukończone studia kierunkowe


Zadanie: przeprowadzenie zajęć grupowych dla beneficjentów projektu z zakresu:

3. Socjoterapeutą


Wymagania: uprawnienia z zakresu socjoterapii


Zadanie: przeprowadzenie zajęć grupowych dla beneficjentów projektu z zakresu:


4. Terapeutą uzależnień


Wymagania: certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień


Zadanie: przeprowadzenie zajęć grupowych dla beneficjentów projektu z zakresu:

5. Doradcą zawodowym


Wymagania: wykształcenie wyższe, ukończone studia podyplomowe lub kursy uzupełniające z zakresu zawodowego


Zadanie: przeprowadzenie zajęć grupowych dla beneficjentów projektu z zakresu:

6. Prawnikiem


Wymagania: ukończone studia kierunkowe


Zadanie: przeprowadzenie zajęć grupowych dla beneficjentów projektu z zakresu:

7. Asystentem rodziny


Wymagania: wykształcenie psychologiczne, pedagogiczne lub pracy socjalnej


Zadanie:

Udokumentowane doświadczenie będzie atutem. Nabór ofert do dnia 23.01.2013r.

20.10.2021 // /