mapa strony   |
SmodCMS

Kadra zarządzająca

Na podstawie obowiązującego statutu Miejskim Ośrodkiem Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu kieruje jednoosobowo Dyrektor, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Torunia.

Dyrektor – mgr Maria Danuta Gadziomska

Notka biograficzna

Dane osobowe
Imię i Nazwisko: MARIA DANUTA GADZIOMSKA
E-mail: d-gadziomska@moeipu.pl

Jest absolwentką:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
podyplomowe studia w zakresie Organizacji i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Humanistyczny - 5- letnie studia magisterskie

Dodatkowe Kwalifikacje
Instytut Psychologii Zdrowia PTP – Certyfikat Specjalisty w Zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (Nr 149),
Mediator 
Fundacja Autonomia i Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA – kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych i genderowych dla młodzieży i dorosłych,
Helsińska Fundacja Praw Człowieka – Szkoła Praw Człowieka, wykładowca praw człowieka i podstawowych wolności,
Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym „UWOLNIENIE” w Łodzi
Studium Psychologiczno – Menadżerskie 
 

Została powołana  na  stanowisko  Dyrektora  Izby  Wytrzeźwień w Toruniu w  związku z wygraniem konkursu, na podstawie Uchwały Nr 8/98 Zarządu Miasta Torunia z dnia 19 stycznia 1998 r. Zastąpiła na tym stanowisku Pana mgr inż. Jerzego Wasitę.

W trakcie 14 lat zarządzania placówką przez Panią Dyrektor:
• rozszerzono działalność podległej jednostki o profilaktykę,
• przeprowadzono kompleksowy remont budynku,
• zagospodarowano teren zielony wokół MOEiPU,
• wdrożono system monitujący
• przeprowadzono informatyzację.
 
 

Funkcję głównego księgowego od 1 czerwca 2006 r. sprawuje Michał Jankiewicz.

Notka biograficzna

Dane osobowe
Imię i nazwisko: MICHAŁ MAREK JANKIEWICZ
E-mail: michal.marek_jankiewicz@wp.pl

Jest absolwentem:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk Ekonomicznych