mapa strony   |
SmodCMS

STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET.
Akcja „ Biała wstążka” – 7 grudnia 2010r !

Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu wraz z młodzieżą z toruńskich szkół przygotował happening

uliczny pt. „Być Kobietą– duma czy strach?”,
który będzie odpowiedzią na międzynarodową Kampanię: „ Biała wstążka”

   

Happening odbędzie się 7 grudnia o godzinie 10:00

   

Miejsca happeningu :

1/Stary Rynek w Toruniu - wystawienie psychodramy- młodzież z IX LO, 

 
2/Copernicus - Zespól Szkół Inżynierii Środowiska-rozdawanie ulotek i przypinanie białych wstążeczek 

 3/Carrefour- II LO, Gimn. 29 -rozdawanie ulotek i przypinanie białych wstążeczek

  
4/Dom Towarowy, Stare Miasto, ul. Szeroka -I LO , IV LO- rozdawanie ulotek i przypinanie białych wstążeczek

 
5/Dworzec Autobusowy- X LO-

    
6/ Wydział Edukacji Urzędu Miasta Toruń, Urząd Marszałkowski i Urząd Miejski- Gimnazjum i Liceum Akademickie- rozdawanie ulotek i przypinanie białych wstążeczekZapraszamy również inne toruńskie szkoły do wzięcia udziału w happeningu.

   

    
Co to jest kampania „Biała Wstążka”?

  
Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest prowadzona w ponad 55 krajach świata. Kampania została stworzona przez mężczyzn i przede wszystkim do nich jest skierowana.
Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.   


Już po raz 20., w około 160 krajach na całym świecie, w dniach od 25 listopada do 10 grudnia odbędzie się szereg wydarzeń inicjowanych przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i osoby prywatne, których celem jest zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec kobiet oraz wywieranie nacisku na wszelkie instytucje i władze odpowiedzialne za podejmowanie działań przeciwko przemocy.

   
W Polsce w tym roku, kampanię „16 Dni Akcji” poprzedzają wybory samorządowe. W sierpniu br. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która w celu zwiększenia efektywności i skuteczności działań wprowadziła m.in. wymóg tworzenia w każdej gminie zespołów interdyscyplinarnych złożonych z przedstawicieli/ek służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy. Nowelizacja wzmacnia ochronę ofiar przemocy, m.in. przez umożliwienie wydania przez prokuratora zakazu zbliżania i nakazu opuszczenia przez sprawcę wspólnego mieszkania już na etapie postępowania przygotowawczego. Wprowadza ponadto bezpłatną obdukcję, a także zobowiązuje gminy do udzielenia pomocy ofierze, która nie ma tytułu prawnego do mieszkania, w którym zamieszkiwała ze sprawcą.

     
▪ Jak to się zaczęło?

W 1991, grupa mężczyzn z Kanady zdecydowała, że będzie zachęcać mężczyzn do mówienia o przemocy wobec kobiet. W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tysięcy mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.

   
W tym też roku Rząd Kanady ogłosił 6 grudnia Narodowym Dniem Pamięci i Działania w obliczu Przemocy Wobec Kobiet , a dzień 25 listopada, upamiętniający życie i śmierć sióstr Mirabel, został uznany przez ONZ w roku 1999 za Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet.   

  
▪ Po co nosić białą wstążkę?
Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.
Idea kampanii, czyli: Rola mężczyzn w przeciwdziałaniu przemocy w bliskich związkach
Przez bliskie związki rozumie się relacje partnerskie między kobietą i mężczyzną, relacje z dziećmi, rodzeństwem i rodzicami.

   
Do lat 90-tych XX wieku kampanie dotyczące przeciwdziałania przemocy w bliskich związkach adresowane były głównie do kobiet. Ich celem było pokazanie, że ten rodzaj przemocy istnieje, opisanie jego przejawów oraz zachęcenie kobiet do szukania pomocy.
Obecnie w różnych krajach świata zaczyna się podkreślać, że nie powstrzyma się zjawiska przemocy, jeśli nie zaangażuje się mężczyzn. I nie chodzi wyłącznie o to, by organizować pomoc mężczyznom stosującym przemoc, ale o to, by zaangażować mężczyzn do aktywnego przeciwdziałania przemocy.

    
Żeby stało się to możliwe, trzeba sobie uświadomić, że:
a/ większość mężczyzn nie używa przemocy w bliskich związkach,
b/ nie jest prawdą, że wszyscy mężczyźni są potencjalnie brutalni,
c/ przemoc mężczyzn spowodowana jest czynnikami indywidualnymi i społecznymi.
d/ mężczyźni są bardziej narażeni na przemoc niż kobiety, dotyczy to przemocy mężczyzn wobec mężczyzn,
e/ dla mężczyzn, którzy doświadczali przemocy (zwłaszcza w dzieciństwie), jest ona źródłem poważnej traumy (ze wszystkimi jej konsekwencjami) podobnie jak w przypadku kobiet,
f/ istnieje też przemoc kobiet wobec mężczyzn i zjawisko to ma większą skalę niż
początkowo sądzono.   

   
Uświadomienie sobie tych faktów:
a/ sprzyja spojrzeniu na przemoc mężczyzn wobec kobiet w kontekście przemocy
mężczyzn wobec mężczyzn, rodziców wobec dzieci i kobiet wobec mężczyzn,
co prowadzi do bardziej całościowego zrozumienia przemocy'
b/ sprzyja bardziej całościowemu spojrzeniu nie tylko na zjawisko przemocy w bliskich związkach, ale również na zjawisko przemocy ze względu na płeć,
c/ może sprawić, że mężczyźni będą chętniej angażować się w działania związane
z przeciwdziałaniem przemocy,
d/ stwarza większe możliwości współpracy kobiet i mężczyzn w ramach różnych
programów przeciwdziałania przemocy,
e/ pozwala skupić się na przyczynach prowadzących do przemocy, a nie tylko na
reagowaniu na przemoc,
f/ stwarza większą szansę na skuteczne zmniejszenie zjawiska przemocy.

    
             
 Uczniowie zamanifestują swoją postawę wobec przemocy. Inicjatywa ta jest godna poparcia i wzmocnienia przez dorosłych. Dlatego zachęcam do udziału i rozszerzeniu informacji nt. heppeningu.