mapa strony   |
SmodCMS

          

                    
„Szkolenia dla trenerów sportowych i nauczycieli wychowania fizycznego przygotowujące do pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym”

         
• Organizatorem szkolenia był Urząd Miasta Włocławek, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, a wykonawcą Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu.

                    
Szkolenie odbyło się w Urzędzie Miasta Włocławka, przy ul. Zielony Rynek 11/13 w dniach 19
i 20 maja 2010r., oraz 25 i 26 maja 2010r.

    

• Prowadzone było przez specjalistów wskazanych przez MOEiPU w Toruniu :
mgr Tadeusz Borowski – pedagog, socjoterapeuta, trener PTP.
mgr Justyna Fiałkowska –Specjalista Psychoterapii uzależnień ds. narkomanii
mgr Krystian Labuda - Specjalista Psychoterapii uzależnień ds. narkomanii.
Ewa Jasik – Wardalińska – Certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień.
asp. sztab. Iwona Hoffman –Komenda Miejska Policji w Toruniu.
dr n. praw. Adam Cieszyński 


• Uczestnikami byli trenerzy sportowi i nauczyciele wychowania fizycznego z terenu miasta Włocławek.

           
• Szkolenia odbyło się w dwóch edycjach, każde po 18 godzin dydaktycznych, z udziałem :      


a/ w pierwszym terminie 19 osób

           
b/ w drugim terminie 20 osób.

     
• Razem zostało przeszkolonych 39 osób.

            
• Prowadzone było przez specjalistów wskazanych przez MOEiPU w Toruniu :
mgr Tadeusz Borowski – Pedagog, Socjoterapeuta, Trener PTP.
mgr Justyna Fiałkowska –Specjalista Psychoterapii Uzależnień ds. narkomanii
mgr Krystian Labuda - Specjalista Psychoterapii uzależnień ds. narkomanii.
Ewa Jasik – Wardalińska – Certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień.
asp. sztab. Iwona Hoffman –Komenda Miejska Policji w Toruniu.
dr n. praw. Adam Cieszyński

Uczestnikami byli trenerzy sportowi i nauczyciele wychowania fizycznego z terenu miasta Włocławek.