mapa strony   |
SmodCMS

Heppening


Happening na Starówce

W 1991 roku grupa mężczyzn z Kanady zdecydowała, że będzie zachęcać mężczyzn do mówienia o przemocy wobec kobiet. Tak powstał OGÓLNOŚWIATOWY RUCH MĘŻCZYZN NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY WOBEC KOBIET.


Międzynarodowa kampania na rzecz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy ze względu na płeć „ Biała wstążka” w tym roku przypadła na dni 25.XI.2009r – 10. XII.2009r i odbywa się pod hasłem „ 16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”.
Dzień 25 listopada rozpoczyna kampanię jako Międzynarodowy Dzień przeciw Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia,- Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka- kończy ją. Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie, że prawa kobiet są niezbywalną częścią praw człowieka.


10 grudnia 2009r. przeprowadziliśmy happening na toruńskiej Starówce. Razem z uczniami Gimnazjum nr 16, VLO, Technikum Mechanicznego i Harcerzami rozdawaliśmy ulotki, a także przypinaliśmy przechodzącym mężczyzną białe kokardki jako symbol deklaracji nie stosowania przemocy wobec kobiet i reagowania w razie bycia świadkiem jakiejkolwiek przemocy.


Akcja odbyła się w dwóch turach:
1. Od 11.00-12.00
2. Od 17.00-18.00


Młodzież skandowała hasła „Stop przemocy” i odegrała na ulicy starego miasta dramę pokazującą przemoc i sprzeciw wobec przemocy.


W akcji wzięło udział:
4 pracowników MOEiPU i ok. 50 wolontariuszy
Rozdaliśmy ok. 500 ulotek i przypięliśmy ok. 300 wstążeczek