mapa strony   |
SmodCMS

      

               KONSULTACJE PRAWNE

            

 

  

Jest to oferta dla osób uwikłanych w przemoc ze strony najbliższych . Zakres świadczeń jest uzależniony i dostosowany do sytuacji w jakiej znajduje się klient lub klientka. Pomoc dotyczy w szczególności:

   

   

a) sprawy pomiędzy małżonkami / partnerami

b) spraw pomiędzy rodzicami i dziećmi / przemoc wobec osób starszych

c) mieszkaniowych

d) alimentacyjnych

Prawnik przyjmuje w każdy czwartek od godziny 17.00 - 20.00