mapa strony   |
SmodCMS

KONSULTACJE PEDAGOGICZNE

  

   

   Moduł ten działa jak poradnia pierwszego kontaktu:

 
a) dokonuje identyfikacji problemu i towarzyszy w kolejnych krokach klientki/klienta w osiąganiu niezależności i odzyskiwaniu wiary we własne siły

  
b) dąży do przełamania poczucia osamotnienia w problemie

  
c) wskazuje na potrzebę i możliwości korzystania z pomocy innych

  
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00, czwartki od
8.00 - 19.00