mapa strony   |
SmodCMS

Zespoły interdyscyplinarne


 

     

  

MIEJSKI OŚRODEK EDUKACJI I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

 

ul. Kasztanowa 16

87 – 100 Toruń

tel. 056 645 89 96

Zaprasza na szkolenie

   

TWORZENIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

   

  

       

            O przemocy w rodzinie mówimy wówczas gdy zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane jest przeciwko członkowi rodziny, narusza jego prawa i dobra osobiste powodując cierpienie i szkody.

   

            Jak wykazały badania CBOS 43% kobiet i 31% mężczyzn przyznało, że było świadkiem przemocy. 12% kobiet i 9% mężczyzn odpowiedziało, że jest ofiarą przemocy w rodzinie. Co piąty Polak lub Polka doznaje krzywdy od najbliższej osoby w rodzinie. Natomiast 18% respondentów uważa, że przemoc można usprawiedliwić.

  

Dane te wskazują, że problem używania aktów agresji w rodzine jest duży. Za każdą z tych cyfr stoi konkretna osoba, konkretna historia jej życia i konkretna tragedia upokorzenia i krzywdzenia. Umiejętność niesienia pomocy polega na spojrzeniu na ten problem w wymiarze ogólnym jak również jednostkowym. Wymaga to wrażliwości, wiedzy i kompetencji. Praca w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie wymaga dokształcania i poszerzania swoich umiejętności.

   

            Proponujemy Państwu szkolenie pn. „Tworzenie zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, które przygotowuje do budowania zespołu interdyscyplinarnego. Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na gminy obowiązek tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szczególnym zadaniem jest powołanie zespołu interdyscyplinarnego. Przytoczona ustawa określa również, iż do zadań własnych województwa należy m.in. organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu przygotowującym do pracy w zespole ds. przemocy w rodzinie. Mile widziani będą członkowie tworzonych już zespołów na terenie gminy.

  

 Zakres tematyczny:

  1. przemoc  w rodzinie (charakterystyka i rodzaje przemocy, strategie powstrzymania przemocy, zespół stresu pourazowego) – wykład
  2. prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie (ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeks karny – art. 207, alimenty, rozwód i separacja, prawo do mieszkania, władza rodzicielska) – wykład
  3. alkoholizm a przemoc – wykład
  4. praca zespołów interdyscyplinarnych (tworzenie, wyznaczone zadania, korzyści i zagrożenia płynące z pracy w zespole, członkowie gminnego zespołu interdyscyplinarnego, procedura „Niebieskiej Karty”, nawiązywanie współpracy z lokalnymi instytucjami działającymi na rzecz pomocy osobom potrzebującym) – warsztat
  5. trening umiejętności społecznych – warsztat

 

Adresaci:  osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podejmujące pracę w zespole interdyscyplinarnym. Wszyscy zainteresowani budowaniem lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Miejsce szkolenia:  Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień, ul. Kasztanowa 16 Toruń

 

Termin:  16-17 września 2010r.

                   23-24 września 2010r.

 

Czas trwania:  17 godzin dydaktycznych (2 dni). Szkolenie rozpocznie się o godz. 9 pierwszego dnia i zakończy o godz. 16.15 w drugim dniu

   

   

   

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY