mapa strony   |
SmodCMS

'' Przeciwdziałanie przemocy i agresji wsród młodziezy ''

    Zainteresowanie agresją wzrasta wraz z jej przenikaniem w codzienne życie ludzkie. Już nie tylko przestępczość jest jej wyrazem, ale również wzajemne kontaktowanie sie ludzi bywa nasycone agresją. Zjawisko to występuje róznież w szkole. Szkoły podejmują działania mające na celu zmniejszenie lub eliminację zjawiska agresji we wszystkich postaciach.Aby być skutecznym w przeciwdziałaniu agresji, potrzebna jest gruntowna wiedza na temat mechanizmów uruchamiających zachowania agresywne oraz świadomość własnych zachowań i ich wpływów na inne osoby.

   

    W dniu 10 maja 2010 r. w Zespole Szkół nr 31 w Toruniu Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu w ścisłej współpracy z Zespołem Szkół nr 31 zorganizował konferencję dla młodzieży szkół gimnazjalnych na temat "Przeciwdziałaniu przemocy i agresji wśród młodzieży". Głównym celem Konferencji było zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy o agresji, jak również zapoznanie ze sposobami przeciwdziałania tym zachowaniom. w Konferencji udział wzięło 135 uczniów z następujących Gimnazjów: Gimnazjum z Zespołu Szkół Mechanicznych, Gimnazjum z Zespołu Szkół Nr 7, Gimnazjum z Zespołu Szkół Nr 15, Gimnazjum nr 24, Gimnazjum nr 22, Gimnazjum Nr 21, Gimnazjum Nr 3, Gimnazjum Nr 31, Gimnazjum Nr 29, Gimnazjum Nr 30, Gimnazjum Nr 34 Gimnazjum Nr 18, Gimnazjum Nr 2.

  

    Konferencja składała się z dwóch części. W pierwszej części wykład nt: "Przemoc i agresja w środowisku rówieśniczym" wygłosiła Pani mgr Danuta Gadziomska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu.Druga część obejmowała zajęcia warsztatowe w 20 osobowych grupach na temat: "Jak przeciwdziałać przemocy i agresji". Zajęcia były prowadzone przez młodzież licealną z Zespołu Szkół Nr 2 - IX Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu oraz z Zespołu Szkół CKU w Gronowie. Młodzież została wsześniej przygotowana przez nasz Ośrodek. Zajęcia były superwizowane przez doświadczonych pedagogów. W ankietach ewaluacyjnych młodzież bardzo pozytywnie oceniła Konferencję i wiedzę, którą zdobyli w trakcie zajęć.Młodzież prosiła o kontynuację tej formy poszerzania wiedzy. Pragniemy serdecznie podziękować Dyrekcji Zespołu Szkół Nr 31, superwizorom zajęć, opiekunom młodzieży, prowadzącym zajęcia oraz wszystkim uczestnikom za aktywny udział, który umożliwił pełną realizację założonych celów.