mapa strony   |
SmodCMS

         Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień od kilku lat oferuje Państwu udział w szkoleniu  

„Profilaktyka, rozpoznawanie mechanizmów przemocy w rodzinie i prawne kwalifikacje przestępstw przeciw rodzinie”.

Corocznie bierze w nim udział ok. 100 osób. Szczególnie cieszy zainteresowanie ze strony osób, które nie zajmują się zawodowo przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Świadomość problemu w naszym mieście się zwiększa.

         Tutejsza placówka wznawia swoją edukację. Zapraszamy zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu tego tematu do zgłaszania swojego udziału. Projekt kierowany jest do mieszkańców Torunia. Zajęcia będą trwały 9 godzin.

 

Zakres tematyczny:

1. charakterystyka i rodzaje przemocy w rodzinie

2. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

3. przemoc gorąca i przemoc chłodna

4. strategie powstrzymywania przemocy

5. przemoc psychiczna

6. fazy cyklu przemocy

7. zespół zaburzeń stresu pourazowego

8. prawno – karna ochrona dziecka

9. instytucja zatrzymania w polskim prawie karnym oraz związane z tym procedury

10. zasady budowy zespołu interdyscyplinarnego

 

Dokładny termin szkolenia zostanie podany po zebraniu grupy. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w siedzibie placówki:

 

Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień

ul. Kasztanowa 16

87 – 100 Toruń

 

telefonicznie:

056 645 89 96

 

lub na adres:

profilaktyka@moeipu.pl

   

   

Formularz zgłoszeniowy 

    


 

Wersja do druku