mapa strony   |
SmodCMS

MOEiPU jako jedyna instytucja w mieście został Ambasadorem ogólnopolskiej kampanii "Dzieciństwo bez przemocy". Organizatorami akcji są Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Fundacja Dzieci Niczyje.

   

 

Celem kampanii jest uświadomienie negatywnych konsekwencji stosowania kar fizycznych wobec dzieci oraz promowanie alternatywnych metod wychowawczych. Głównymi adresatami są rodzice oraz profesjonaliści pracujący z rodziną.

 

Chcemy także serdecznie zaprosić do współpracy instytucje, organizacje i profesionalistów pracujących z rodziną. Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr tel. (056) 645 89 96 lub w siedzibie Ośrodka przy ul. Kasztanowej 16 w Toruniu.

 

 

MOEiPU będzie inicjatorem lokalnych działań. O szczegółach prowadzonej kampanii będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

MOEiPU w Toruniu będąc Ambasadorem ogólnopolskiej kampani "Dzieciństwo bez przemocy" ma zaszczyt poinformować , iż rusza konkurs fotograficzny "Szczęśliwe Dzieciństwo".

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich zainteresowanych fotografią do wzięcia udziału w konkursie.
Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez jury, w skład którego wejdą uznani polscy fotograficy, wśród nich m.in. Tomek Sikora. Na laureatów czeka wystawa oraz profesionalny sprzęt fotograficzny ufundowany przez firmę Nikon.


Wszelkie informacje na temat konkursu, jego regulamin, karta zgłoszeniowa oraz specyfikacje dotyczące prac znajdziecie państwo na stronie www.dziecinstwobezprzemocy.pl. Termin zgłaszania prac: do 6 października 2009 roku.W dniu 05.10.2009r. Oficjalnie rozpoczęliśmy kampanię „Dzieciństwo bez przemocy” w naszym mieście. Inauguracją akcji była konferencja prasowa.

Zaproszeni dziennikarze lokalnych mediów zapoznali się z ideą i podstawowymi założeniami kampanii społecznej. Ponadto przedstawiliśmy planowany przebieg akcji, który zauważalny będzie przez mieszkańców miasta.

Pierwszą formą będą spoty telewizyjne w autobusach oraz plakaty kampanii w środkach komunikacji miejskiej i na słupach reklamowych.

Ponadto zapraszamy rodziców, którzy zauważyli nieprawidłowości w relacjach z dzieckiem bądź chcących zwiększyć swoje kompetencje wychowawcze do dyżurujących specjalistów.

Szczegółowy harmonogram dyżurów przedstawimy wkrótce. Dziękujemy za udział w konferencji prasowej partnerom oraz przedstawicielom Urzędu Miasta Torunia.

Tak liczna obecność gości podkreślała znaczenie kampanii i poruszanych kwestii bicia dzieci oraz alternatywnych metod wychowawczych.

  

Partnerzy MOEiPU w kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”:

    

1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia
2. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia
3. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
5. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii o/Toruń
6. Komisariat Policji Toruń-Rubinowo Zespół ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii
7. Żłobek Miejski nr 2
8. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
9. Dom Rodzinny


 


Zakończył się konkurs fotograficzny

„Szczęśliwe dzieciństwo”

organizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii

„Dzieciństwo bez przemocy”.

   

  

Na konkurs nadesłano ponad 2700 zdjęć z całej Polski. Nagrodzone i wyróżnione prace od 24 października do stycznia 2010r. można zobaczyć w warszawskiej Galerii Jabłonowskich, a od 26 października uruchomiona została również internetowa wersja wystawy na stronie  www.dziecinstwobezprzemocy.pl

 
W galerii znajduje się 21 prac, które ukazują szczęśliwe dzieciństwo z różnych perspektyw przedstawionych przez autorów. Serdecznie zapraszamy do oglądania zdjęć!
Główną nagrodę – lustrzankę cyfrową Nikon D3000 wygrała Anna Onopiuk za zestaw podwórkowych portretów.

   fot. Anna Onopiuk

   

fot. Anna Onopiuk

  

  fot. Anna Onopiuk

  


 

  W ramach programu „Dzieciństwo bez przemocy” Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu serdecznie zaprasza rodziców zanipokojonych zachowaniem swoich dzieci w wieku szkolnym, a także rodziców mających problemy wychowawcze i tych, którzy chcą poznać metody wychowawcze wykluczające stosowanie kar fizycznych, na bezpłatne dyżury specjalistów.

 

W celu zwiększenia dostępu do szerokiego zakresu porad specjalistycznych dyżury odbywać się będa zarówno w godzinach przedpołudniowych, jak i popołudniowych w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu, przy ul. Kasztanowej 16

Wykaz dyżurów:

 
Miejsce pracy osoby dyżurującej
data i godzina dyżuru

 
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii o/Toruń
16.11.09r. godz. 16.00-18.00 (poniedziałek)
23.11.09r. godz. 16.00-18.00 (poniedziałek)
14.12.09r. godz. 16.00-18.00 (poniedziałek)
21.12.09r. godz. 16.00-18.00 (poniedziałek)

 
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
Każdy wtorek od 10.11.09r. do 22.12.09r. w godz. 9.00-10.00

 
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Każdy wtorek od 10.11.09r. do 22.12.09r. w godz. 16.00-18.00

 
Komisariat Policji Toruń-Rubinkowo, Zespół ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii
Każda środa od 18.11.09r. do 23.12.09r. w godz. 10.00-13.00

 
Dom Rodzinny
Każda środa od 18.11.09r. do 23.12.09r. w godz. 17.00-19.00

 
Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu

Każdy czwartek od 12.11.09r. do 17.12.09r. w godz. 15.00-17.00

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 056 6458996 lub 056 6507406


 

Uczymy wyznaczać granice


„Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice” to tytuł szkolenia, które odbyło się w weekend 05-06.12.2009r. w budynku Żłobka Miejskiego nr 2, przy ulicy H. Piskorskiej 9. Organizatorem szkolenia był Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu, a jego koszt w znacznej mierze pokrył Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UMT.

 

Uczestnikami warsztatu było 22 pracowników toruńskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i żłobka, a wśród nich pedagodzy, terapeuci i nauczyciele.

 


W trakcie dwudniowego szkolenia przeprowadzonego przez specjalistów z Fundacji Dzieci Niczyje, uczestnicy dowiedzieli się jak przygotowywać i przeprowadzać warsztaty poświęcone wychowaniu bez stosowania kar fizycznych, a także poznali metody motywowania i wspierania rodziców chcących wprowadzić zmiany w postępowaniu z dzieckiem.

  

Informacja o szkoleniu i jego przesłaniu ukazała się w TVP, Telewizji Petrus, lokalnych radiach i prasie, dzięki czemu znacznie zwiększył sie zasięg naszego działania.

 

 fot.1 

 

fot.2

 

 
  

fot.3

 

 

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w warsztacie i włączenie się w nasze działania na rzecz dzieci i zapraszamy do MOEiPU w Toruniu, przy ul. Kasztanowej 16, po odbiór materiałów szkoleniowych.

Wersja do druku Generuj PDF