mapa strony   |
SmodCMS

25.06.2009
Stowarzyszenie Dyrektorów i Głównych Księgowych Izb Wytrzeźwień w Polsce w partnerstwie z Komendą Miejską Policji w Toruniu oraz Miejskim Ośrodkiem Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu uzyskało dofinansowanie w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009 na projekt pn."Kompetentny Policjant - zrozumie ofiarę, powstrzyma przemoc".
MOEiPU jako realizator programu przeprowadzi szkolenia funkcjonariuszy Policji co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta.

 

 

W dniu 30.07.2009 r. rozpoczęliśmy program szkoleniowy

" Kompetentny Policjant - zrozumie ofiarę, powstrzyma przemoc ". Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Pierwsza grupa 15 -tu funkcjonariuszy KMP  Toruń poznawała specyfikę niesienia pomocy osobom doświadczającym przemocy ze strony najbliższych.

 
Kolejny program został zakończony.


W dniach 09-10.12.2009r. odbyło się ostatnie szkolenie. W ramach projektu „Kompetentny Policjant – zrozumie ofiarę, powstrzyma przemoc” przeszkolonych zostało 180 funkcjonariuszy KMP Toruń.

 

Policjanci dowiedzieli się jakie psychologiczne znamiona niesie ze sobą przemoc wyrządzana przez członka rodziny w domowym zaciszu. Poznali strategie powstrzymywania przemocy. Jak podkreślali uczestnicy również niezwykle istotną kwestią okazały się wykłady poszerzające wiedzę z zakresu prawnych aspektów udzielania pomocy.

 
Mamy nadzieję, iż przeprowadzone szkolenia przyczynią się do wzrostu skuteczności podejmowanych zadań policyjnych, a tym samym do wzrostu poczucia bezpieczeństwa przez osoby doświadczające przemocy.

 
Wszystkim uczestniczącym w szkoleniach funkcjonariuszom życzymy satysfakcji z podejmowanych zadań służbowych, efektywnego niesienia pomocy osobom doświadczającym przemocy oraz wewnętrznego przekonania dobrze spełnionego obowiązku.