mapa strony   |
SmodCMS

  GRUPA WSPARCIA DLA KOBIET DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ

         

           

  

Przemoc się zdarza. Zdarza się każdego dnia wobec kobiet, dzieci i mężczyzn w każdym wieku. W większości przypadków ma miejsce nie " na ulicy ", lecz w rodzinie, w domu.

  

Pewne rodzaje przemocy, zaniedbań, nadużyć w rodzinie, np. wobec kobiet i dzieci, zostały w dzisiejszych czasach dość dobrze rozpoznane i są tematem dyskutowanym na forum publicznym. Dzięki temu na poziomie politycznym, legislacyjnym i organizacyjnym podjęto różnorodne środki zaradcze, chroniące kobiety i dzieci - ofiary przemocy domowej; niemniej wciąż pozostaje wiele do zrobienia.

 

  

 

Jednocześnie zapraszamy Panie, doświadczające przemocy w rodzinie do uczestnictwa w Grupie Wsparcia dla Kobiet. Spotkania Grupy Wsparcia odbywają się w każdy czwartek od godz. 16.30, w siedzibie Ośrodka..

    

Zapraszamy ! 

  

  

    `               

Przemocy domowej mówię NIE

W grupie, pomagając sobie można pomóc także innym !

Z kręgu niemocy wobec przemocy - można wyjść !

Przełamać wstyd, poczucie osamotnienia i bezradności !

Warto pozwolić sobie pomóc !

Warto przerwać milczenie !