mapa strony   |
SmodCMS


 

Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu oraz Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu zapraszają na:

 


II Regionalne Forum
„Alkohol, przemoc – tajemnice naszych dzieci”


Termin: 04-05 czerwca 2009r
Miejsce: Sala Konferencyjna Hotelu FILMAR w Toruniu, ul. Grudziądzka


Program:


Dzień pierwszy - 04.06.2009

 

1) godz. 9.00-10.00 Rejestracja uczestników

2) godz. 10.00-11.00 Otwarcie forum

3) godz. 10.30-11.00 mgr Danuta Gadziomska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu
Pracownia rozwoju emocjonalnego dziecka szansą dla zranionego
dzieciństwa

4) godz. 11.00-11.30 dr Violetta Kwiatkowska - Wójcikiewicz – Adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UMK
Zasady i warunki przesłuchania dziecka w polskim prawie

5) godz. 11.30-11.45 Przerwa na kawę

6) godz. 11.45-12.15 prof. dr hab. Violetta Konarska - Wrzosek – w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UMK
Małoletni jako ofiary w aspekcie prawnokarnej ochrony przed
nadużyciem w szczególności seksualnym

7) godz. 12.15-12.45 mgr Dorota Krzysztoń – Główny Koordynator Programu ds. Pomocy Ofiarom Przestępstw w Biurze RPO
Ochrona jednostki w świetle doświadczeń Biura Rzecznika Praw
Obywatelskich

8) godz. 12.45-14.00 Obiad


9)godz. 14.00-16.00 Zajęcia warsztatowe


- dr Adam Cieszyński – Adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego
UMK, prokurator w stanie spoczynku
Pomoc prawna dla ofiar przemocy oraz ich doświadczenia związane
z dochodzeniem swoich praw

- mgr Renata Durda – Kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla
Ofiar Przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii
Zdrowia, redaktor naczelna dwumiesięcznika „Niebieska Linia”


Praca zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie –
możliwości i ograniczenia

10) godz. 16.00-16.15 Zakończenie pierwszego dnia konferencji


11) KOLACJA – TWIERDZA TORUŃ FORT IV (godz. 19.00 – 01.00)

 

 


Dzień drugi 05 czerwca 2009

 

1) godz. 10.00 -13.00 Zajęcia warsztatowe

- mgr Joanna Piotrowska – Prezeska Fundacji Feminoteka
Trening antydyskryminacyjny

- mgr Marta Zawadzka – tancerka, choreograf, pedagog
Ekspresja emocji poprzez ruch – harmonia ciała i umysłu

2) godz. 13.00-14.00 Obiad

3) godz. 14.00-14.30 Zakończenie Forum

4) godz. 14.30-15.00 Konferencja prasowa

Wersja do druku Generuj PDF