Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień

 

87-100 Toruń, ul. Kasztanowa 16

 

tel./fax  056 6458996 lub 0 56 6507406

20.10.2021 // /